logo cours à jours asbl

Onze roeping : uw succes !

Bijles-Brussel stelt een efficiënte schoolondersteuning in Brussel voor alle leerstoffen (wiskunde, Frans, wetenschappen, Nederlands, etc.) en een gepersonaliseerde ondersteuning tegen lage prijzen aan leerlingen van het Lager, Middelbaar en Hoger onderwijs volgens de 2 volgende formules :

  • Een Regelmatige Opvolging voor een goed niveau gedurende het hele schooljaar ; dit elke zaterdag van 10 tot 13 uur in Ukkel.
  • De Voorbereidende Stages vóór de examens of op niveau brengen, net vóór de testen.
Meer over weten

Volgende aktiviteit :

  • Schrijf je in zonder talmen : beperkt aantal plaatsen
Inschrijving
Inschrijving per telefoon op 0487 63 55 10

Voor alle niveaus

Stages op niveau brengen of voorbereiding op examens (waaronder Getuigschrift Basisonderwijs GBO.*)

Onze stages laten een op niveau brengen die compleet en snel zijn.

Ze gaan als volgt :

De volgende stage is onze Paasstage voor een zitting in juni.

Van maandag 15 tot vrijdag 19 april 2019 volgens het volgend uurrooster :

Van 10 …

Meer weten

Regelmatige opvolging

Bijles-Brussel begeleidt uw kind op een zachte manier naar goede slaagkansen !

De Regelmatige Opvolging door Bijles-Brussel is de ideale oplossing voor een volledig niveauherstel gedurende het hele schooljaar.

Er is geen inschrijvingsgeld of een inschrijving lange duur verplicht. Deze formule komt overeen met een mee…

Meer weten

Voorbereiding Stages voor de examens

Onze intensieve stages laten toe tot een snel en volledig herstel op niveau en bereiden de leerlingen voor op een optimale wijze op de examens.

Het doel ervan is het maximaliseren van de slaagkansen van elke leerling na een analyse van de noden en de uitwerking van een realistisch werkplan.

Meer weten

Regelmatige Opvolging

De regelmatige Opvolging door Bijles-Brussel is de ideale oplossing voor een volledige niveauherstel gedurende het hele schooljaar.

Er is geen inschrijvingsgeld of een inschrijving voor lange duur verplicht. Dez formule komt overeen met een meer punctuele steun.

De cursussen worden in kleine groepen gegeven (max 2 à …

Meer weten

Voorbereidingsstages voor de examens

Onze intensieve stages laten een niveauherstel toe dat volledig en snel is en bereiden studenten van het Hoger Onderwijs op een optimale manier voor.

Deze gaan door kort vóór de testen :

  • Paas en Zomerstage voor statistieken voor de zitting van juni en augustus (of september) :
Meer weten

Regelmatige Opvolging

De Regelmatige opvolging van Bijles-Brussel is de ideale oplossing voor het op punt stellen tot het beoogd niveau gedurende het jaar.

Twee cursusaanbiedingen :

  • De cursus Statistieken voor de eerste BAC-psycho aan de VUB (of ULB) : deze cursussen worden in kleine groepen gegeven (max 2 à 4…
Meer weten

Onze implantingen

Ze hebben ons vertrouwen gegeven

Website gerealiseerd door Deer Studio – © Cours à Jour asbl