logo cours à jours asbl

Lagere school

Voor de leerlingen van de lagere school, ongeacht de leerstof, Bijles-Brussel stelt een efficiënte schoolondersteuning voor volgens de 2 volgende formules :

De Regelmatige Opvolging gedurende het schooljaar voor een correct eindniveau. Deze regelmatige opvolging komt overeen met een punktuelere opvolging. Uw kind is begeleid in een rustige en gepersonaliseerde sfeer om een goede uitslag te behalen.

De Stages om terug op niveau te komen qua leerstof en voorbereiding voor de examens – in het bijzonder om de Getuigschrift Basisonderwijs te behalen- met een benaderende opvolging kort vóór de zittingen.

Meer over weten

Volgende aktiviteit :

  • Bijles voor het Lager onderwijs : schrijf je in zonder talmen, beperkt aantal plaatsen
Inschrijving
Inschrijving per telefoon op 0487 63 55 10

Stages op niveau brengen of voorbereiding op examens (waaronder Getuigschrift Basisonderwijs GBO.*)

Onze stages laten een op niveau brengen die compleet en snel zijn.

Ze gaan als volgt :

De volgende stage is onze Paasstage voor een zitting in juni.

Van maandag 15 tot vrijdag 19 april 2019 volgens het volgend uurrooster :

Van 10 tot 12 uur : wiskunde en wetenschappen

Van 13 tot 15 uur  : Frans en talen

Zoals elk jaar organiseert Bijles-Brussel eveneens zomerstages om op niveau te brengen

  • Eerste stageweek :

Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus 2019 volgens het volgend uurrooster :

Van 10 tot 12 uur : wiskunde en wetenschappen

Van 13 tot 15 uur  : Frans en talen

  • Tweede en derde week :

Van maandag 19 tot vrijdag 23 augustus 2019 en van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus 2019 volgens het uurrooster :

Van 9.30u tot 12.30u  : wiskunde en wetenschappen

Van 13.30 tot 16 uur  : Frans en talen

In « La Maison des étudiantes De Fré », De FréSquare 2, 1180 Ukkel.

De bedoeling is dat de slaagkansen van elk kind geoptimaliseerd worden na een analyse van de moeilijkheden en de uitwerking van een realistisch werkplan.

Zoals voor een regelmatige opvolging, is de schoolondersteuning gepersonaliseerd :

de lessen worden voor maximum 2 à 4 leerlingen door één leeraar gegeven. In het kader van een werkplan ligt de aandacht op het begrijpen en het beheersen aan vaardigheden, toepasbaar op de cursussen van de leerling en de eisen van de onderwijzer(e)s.

*Getuigschrift Basisonderwijs (GBO.):

Onze ervaren lesgevers begeleiden de leerling naar het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs. Ze baseren zich op de nota’s van de leerling, maar ook van proeven van vorige jaren, traingstesten, enz.

Inschrijving

Regelmatige opvolging

Bijles-Brussel begeleidt uw kind op een zachte manier naar goede slaagkansen !

De Regelmatige Opvolging door Bijles-Brussel is de ideale oplossing voor een volledig niveauherstel gedurende het hele schooljaar.

Er is geen inschrijvingsgeld of een inschrijving lange duur verplicht. Deze formule komt overeen met een meer punctuele steun.  

De cursussen worden in kleine groepen gegeven (max 2 à 4 leerlingen per leraar), wat toelaat een gepersonaliseerde ondersteuning aan elke leerling te geven.

De cursussen beginnen telkens met een analyse van de noden, die gerealiseerd wordt door ervaren leerkrachten, die met zorg uitgekozen zijn.

De leerkrachten werken direct met de cursusnota’s van de leerlingen en helpen ze te verbeteren of te vervolledigen waar nodig.

Bijkomende oefeningen of trainingstesten zullen eveneens aangereikt worden.

De nadruk ligt op begrijpen, dit met een geduldige aanpak naar resultaat, zelfvertrouwen en een goede werkmethode.

Waar en Wanneer ?

De lessen worden elke zaterdag gegeven van 10u tot 13u in « La Maison des étudiantes De Fré », De FréSquare 2, 1180 Ukkel.

Inschrijving

Voorbereiding tot het GBO

Wat is het GBO ?

Aan het einde van het gewoon lager onderwijs behaalt elke leerling ofwel het getuigschrift basisonderwijs ofwel het getuigschrift van bereikte doelen.

Als een leerling het niet in de lagere school heeftt behaald, kan hij het nog halen in het 1ste leerjaar van de 1ste graad in het secundair onderwijs..

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs:

De examens vinden elk jaar plaats in juni.

 

Op weg tot het slagen van het GBO !

Bijles-Brussel begeleidt uw kinderen tot het behalen van het GBO. :

Onze ervaren en pedagogisch geschoolde leerkrachten werken direkt met de cursusnota’s van de leerlingen :

  • gedurende het hele schooljaar (zaterdagvoormiddag) met een rustige begeleiding voor het behalen van het GBO.
  • of tijdens onze stages, in het bijzonder de Paasstages, voor een globale nazicht en een snellere vooruitgang.

De nadruk ligt op begrijpen, kennis, uitvoering, werkmethode en het zelfvertrouwen.

Website gerealiseerd door Deer Studio – © Cours à Jour asbl