logo cours à jours asbl

Secundair onderwijs

Ongeacht de noden of de nog te kennen leerstof, Bijles-Brussel stelt een efficiënte schoolondersteuning voor aan de leerlingen van het secundair onderwijs in 2 formules :

  • De Regelmatige Opvolging gedurende het schooljaar is een oplossing voor een goed en volledig niveau of zelfs een beter niveau.
  • De Voorbereiding Stages voor de examens krijgen een goede opvolging, die intensief is vóór de testen;

Deze formules zijn er voor alle leerlingen van het seunciar onderwijs, maar ook aan zij die specifiekere noden ondervinden : Diploma via de Examencommissie secundair onderwijs, ingangsexamens,…

Meer over weten

Volgende aktiviteit :

  • Bijles voor het Secundair onderwijs : schrijf je in zonder talmen, beperkt aantal plaatsen
Inschrijving
Inschrijving per telefoon op 0487 63 55 10

Voorbereiding Stages voor de examens

Onze intensieve stages laten toe tot een snel en volledig herstel op niveau en bereiden de leerlingen voor op een optimale wijze op de examens.

Het doel ervan is het maximaliseren van de slaagkansen van elke leerling na een analyse van de noden en de uitwerking van een realistisch werkplan.

De studieondersteuning is gepersonaliseerd ; de lessen worden in groepen van max. 2 à 4 personen door een leraar gegeven.

In het kader van een werkplan is het accent gericht op het begrijpen en het beheersen van de vereiste bevoegdheden in overeenstemming met de kursus van de leerling en de vorderingen door hun leraars.

Ze gaan door niet lang vóór de testen in « La Maison des étudiantes De Fré », De FréSquare 2, 1180 Ukkel.

Volgende aktiviteit  : Onze Paasstages vóór de examens van juni van maandag 15 tot vrijdag 19 april 2019 volgens het volgend uurrooster :

Van 10 tot 12 uur : wiskunde en wetenschappen

Van 13 tot 15 uur  : Frans en talen

Zoals elk jaar, Bijles-Brussel zal eveneens zomerstages organiseren voor de testen van september (herexamens) of een herstel op niveau.

Eerste stageweek :

Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus 2019 volgens het volgend uurrooster :

Van 10 tot 12 uur : wiskunde en wetenschappen

Van 13 tot 15 uur  : Frans en talen

  • Tweede en derde week :

Van maandag 19 tot vrijdag 23 augustus 2019 en van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus 2019 volgens het uurrooster :

Van 9.30u tot 12.30u  : wiskunde en wetenschappen

Van 13.30 tot 16 uur  : Frans en talen

Inschrijving

Regelmatige Opvolging

De regelmatige Opvolging door Bijles-Brussel is de ideale oplossing voor een volledige niveauherstel gedurende het hele schooljaar.

Er is geen inschrijvingsgeld of een inschrijving voor lange duur verplicht. Dez formule komt overeen met een meer punctuele steun.

De cursussen worden in kleine groepen gegeven (max 2 à 4 leerlingen per leraar), wat toelaat een gepersonaliseerde ondersteuning aan elke leerling te geven.

De cursussen beginnen telkens met een analyse van de noden, die gerealiseerd wordt door ervaren leerkracten die met zorg uitgekozen zijn.

De leerkrachten werken direct met de cursusnota’s van de leerlingen en helpen ze verbeteren of vervolledigen waar nodig.

Bijkomende oefeningen of trainingstesten waarvan het niveau in overeenstemming is met de moeilijkheidsgraad zullen eveneens aangereikt worden.

De nadruk ligt op het begrijpen,met een geduldige aanpak naar resultaat, zelfvertrouwen en een goede werkmethode.

Waar en Wanneer ?

De cursussen worden elke zaterdag gegeven van 10u tot 13u in « La Maison des étudiantes De Fré », De FréSquare 2, 1180 Ukkel.

Inschrijving

Voorbereiding tot het behalen van getuigschriften of diploma’s

Op het einde van de 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) en 2de graad (3de en 4de leerjaar) behaal je een getuigschrift.

Het diploma van het secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de 3de graad. In het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunstsecundair Onderwijs (KSO) is dat het 2de leerjaar van de 3de graad, in het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is dat het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar).

Bijles-Brussel begeleidt de leerlingen naar het lukken van hun examens en  het behalen van al deze getuigschriften en diploma’s.

Voor een optimale voorbereiding naar die examens, kan u zich inschrijven voor een Regelmatige Opvolging (elke zaterdagvoormiddag in Ukkel) .

Voor een intensieve voorbereiding op deze proeven, hoeft u zich slechts in te schrijven voor de Paasstage die doorgaat van maandag 9 tot vrijdag 13 april 2019 van 10 tot 12 u en van 13 tot 15 u.

 

Ingangsexamens en Examencommissie

Ingangsexamens :

Bijles-Brussel begeleidt de leerlingen die wensen zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor de ingangsexamens (of wedstrijd) om toegelaten te worden tot de examens geneeskunde, burgerlijk ingenieur (polytechnisch) aan de Universiteit of de Koninklijke Militaire School (KMS), geluidsingenieur,…

Deze specifieke voorbereidingsmodules zijn exclusief verzekerd door onze ploeg universitaire assistenten, die hoog gekwalificeerd zijn.

ExamenCommissie :

Bijles-Brussel houdt ervan om leerlingen te ondersteunen die afgehaakt hebben of algemener, elke leerling die het Diploma van het Secundair Onderwijs wenst te behalen.

Onze leerkrachten maken een efficiënte werkplanning op; dit met de nadruk op begrijpen, organisatie en werkmethode.

Website gerealiseerd door Deer Studio – © Cours à Jour asbl