logo cours à jours asbl

Wie zijn we ?

 

Bijles-Brussel  (namelijk in het Frans de vzw « Cours à Jour ASBL » ) is opgericht door leraars en ingenieurs die les geven in het secundair onderwijs en aan de Universiteit gedurende vele jaren.

Het is deze beroepservaring die ons toelaat de noden van leerlingen en studenten te waarderen en hen een duwtje in de rug te geven in hun specifieke noden om zo te lukken.

Meer over weten

Volgende aktiviteit :

  • Schrijf je in zonder talmen : beperkt aantal plaatsen
Inschrijving
Inschrijving per telefoon op 0487 63 55 10

Een team van beroepsmensen

Teneinde een maximum aantal leerlingen en studenten te begeleiden naar een mooie uitslag, ongeacht het sociaal milieu (gelijkheid van kansen), het studieniveau of de nog te kennen leerstof, Bijles-Brussel stelt een gepersonaliseerde schoolondersteuning voor, niet erg lastig, dit door te kunnen steunen op een team van leerkrachten die zorgvuldig uitgekozen zijn.  

Onze ploeg is inderdaad exclusief samengesteld uit gepassioneerde leerkrachten die over academische titels en pedagogische vereisten beschikken, evenals beropeservaring gedurende meerdere jaren in het onderwijs.

Deze zorgvuldige selectie houdt ons niet tegen naar een permanente zoektocht te gaan naar kwaliteit. Bijles-Brussel blijft aandachtig voor de terugkeer van leerlingen en studenten.

Website gerealiseerd door Deer Studio – © Cours à Jour asbl